Om Jai Ambe Gauri उज्ज्वल से दोउ नैना, चंद्रवदन नीको ॥ Tum ho jag ki maata, tum hi ho bharta Required fields are marked *. you emit a light that is brighter than a thousand Suns and Moons put together. સ્તવરજસ ને તમસ કુળ નું, મૂળ તમે છો માં દુષ્ટો ને ભય દેનારી માંડી Ujjwal se dou naina, chandra vadan niko Om Jai Ambe Gauri Sunivar munivar janamya (2) Dev daityo Maa.... Om jayo... Navmi nav kul naag seve Nav Durga (2) તુજથી સઘળાં સુજાણ, ઓ મૈયા,તુજથી સઘળાં સુજાણ, તુછે આદિ તુછે અનાદિ, આદિ રૂપા માં સચરાચર ની ગતિવિધિથી, તું તો નથી અજાણ શિવ શિવાની માં, ઓ મૈયા, શિવ શિવાની માં, ૐકાર થી શીગ્રહઃ પ્રસન્ની, ચૌદ ભુવન મહારાણી માં Maang Sindur Virajat, Tiko Mrigamad Ko Jai ambe gauri, mayya jai shyama gauri Tumko nish-din dhyavat, hari brahma shivji Jai ambe gauri. कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती । Brahma Ganapati gaauBrahma Ganapati gaauHar gaau har Maa…. Raktabeej, Madhu and Kaitabh. Bhola Bhavani ne bhajata (2) Bhavsagar tarso. ब्रह्माणी, रूद्राणी, तुम कमला रानी । Om jayo jayo Maa jagdambe.... Dritiya be swarup Shivshakti janu (2) Jai ambe gauri, Chon-sath yogini gavat, nritya karat bhairon Jay Adhya shakti Maa jay Adhya shaktiAkhand brahmand dipavya…Akhand brahmand dipavya…padve pragatya MaaOm jayo jayo Maa jagdambe….Dritiya be swarup Shivshakti januMaa Shivshakti janu. તુછે આદિ તુછે અનાદિ,આદિ રૂપા માં Ekam ek swarup antarnavdarshoMaa antarnavdarshoBhulla bhavani ne bhajtaBhulla ambe maa ne bhajtaNaav sagar tarshoOm jayo jayo Maa jagdambe…. Dashmi dash avtaar jay VijyadashmiMaa jay vijayadashmiRame Ram ramadyaRame Ram ramadyaRavan rodyo Maa….Om jayo jayo Maa jagdambe…. સપ્તમ કાળ રાત્રી છો તમે માં Your eyes twinkle, and your beautiful face looks like the enchanting Moon. Kanak samaan kalewar, raktaambar raaje Rakt pushp gal-mala, kanthan par saaje Jai ambe gauri. Dhumr vilochan naina nishadin madamati  || 6||, Chand-mund sanhare shonit bij hare | જય જય જય વરદાયિની મૈયા, તું ૐકાર સ્વરૂપ jai ambe gauri, maiya jai shyama gauri tumako nishidina dhyawat, hari brahma shivari om jai ambe gauri. Man vaanchit phal pavat, sevat nar naari Given below are the lyrics for Maa Durga’s aarti song. Kanchan Thal Virajat, Agar Kapur Bati jai ambe mata Aarti Lyrics (English) Jai ambe gauri, maiya jai shyama gauri tumako nishidina dhyawat, hari brahma shivari om jai ambe gauri. Jai ambe gauri maiya jai shyama gauri | Tumako nishadin dhyawat hari bramha shivaji || 1 || Maiya jai ambe gauri || Mang sindur virajat tiko mrigamad ko | Ujjwal se dou naina chandrawadan niko || 2 || Maiya jai ambe gauri. Your eyes reflect the wrath day in and day out. Bhane Shivanand Swami (2) Sukh smapati thaashe har Kailashe jase, Jai ambe gauri, mayya jai shyama gauri. ત્રીજા ચંદ્ર ઘંટા તમે માં सुर – नर मुनिजन सेवत, तिनके दुखहारी, कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती The powerful trinity – Brahma, Tritiya tran swarup tribhuvan ma bethaMa tribhavan ma bethaTrayathaki Tarveni… Trayathaki Tarvenitu Tarveni Maa…. Kotik chandr diwakar rajat sam jyoti  || 5 ||, Shumbh-nishumbh bidare mahishasur ghati | નવદુર્ગા ના નામ સાંભળી સર્વ દેવો માં તેજ પ્રગટી, વિશુદ્ધ શક્તિ સ્વરૂપ શિવજી સંગ તું ગૌરી રૂપે ॥ ॐ जय अम्बे गौरी..॥ હેમ હિંડોળે જુલે મળી, ચોસઠ જોગણી સંગ Your email address will not be published. Om jayo….jayo ma jagdambe, Chothe chatura MahalaxmiMaa sachra char vya pyyaMaa sachra char vya pyyaChaar bhuja choudishaChaar bhuja choudisha. Trayathaki Tarveni (2) tu Tarveni Maa.... Om jayo.... Chothe chatura Mahalaxmi Maa sachra char vya pyya (2) જય જય મહાકાળી માં, ઓ મૈયા,જય જય મહાકાળી માં, અષ્ટ ભુજાળી વાઘેશ્વરી માં, મહા શક્તિ તું માં Shankhalpur Sohamnu Re Lyrics | Arvind Barot, Meena... Mangal Divda Ni Lyrics | Osman Mir, Bhoomi Trivedi |... Gujarati No Craze Lyrics | Rajal Barot | Studio... devotional song, bhajan, lord shiva, har har mahadev. Shrimalaketu mein rajat koti ratan jyoti || 12 ||, Shri ambeji ki arati jo koi nar gave | O Mother Goddess, you are the slayer of demons Shumbh, Nishumbh, Bhuja Char Ati Shobhit, Varamudra Dhari Om Jai Ambe Gauri સોહે માત ભાવની, ઓ મૈયા, સોહે માત ભાવની, દયામયી તું કરુણામયિ તું, કોમળ હૃદયી ભાવની Vishnu and Shiva – meditate upon you every day and night) (Glory to you O Mother Gauri). તુળજાભવાની વરદ હસ્તીની Jai ambe gauri, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी મટે સઘળાં સંતાપ, ઓ મૈયા, મટે સઘળાં સંતાપ, ભીડભંજની વિભવતારિણી, ભવભયહારિણી માં Aarti of Maa Durga forms an important part of Durga Puja celebration. તું વિશ્વેશ્વરી જગતધાત્રી તું, સૌમ્ય તારું રૂપ Maiyaa Savant sole satavan solse baavis Maamaa solse baavis MaaSavant sole pragatya… Savant sole pragatyareva ne tire Maa Ganga ne tire….Om jayo jayo Maa jagdambe….Ekme ek swarup, antar nav dharsoTrambavati nagari Maa Roopavati nagariSol sahastra tya sohiyeSol sahastra tya sohiyeKshma karo Gauri Maa daya karo GauriOm jayo jayo Maa jagdambe…. મોમાયા તું જોગણી તું Maaiya bhavana jaanoBhakti na jaano Tvajaavu sevaMaa Tvajaavu seva, Jay Adhya shakti Maa jay Adhya shaktiAkhand brahmand ni paavya, padve pragatya MaaOm jayo jayo Maa jagdambe….Kapuura Gauram Karunaa VataaramSansaara Saaram Bhujagendra HaaramSadaa Vasantam Hridayaa RavindeBhavam Bhavaanii Sahitam Namaami. નવ માં સિદ્ધદાત્રી છો માડી, બ્રમ્હા જી એ વદી રહ્યા And the garland of red flowers decorates your neck. આધાર તું સહુ નો માં, ઓ મૈયા,આધાર તું સહુ નો માં, અલંકાર થી શોભે મૈયા, શિવશક્તિ તું માં to the tunes of the Mridanga and damaru. Aarti of Maa Durga is an important part of Durga Puja celebration and Ritual. Om Jai Ambe Gauri Savant sole pragatya (2) reva ne tire Maa Ganga ne tire.... Om jayo... Ekme ek swarup, antar nav dharso (2) All rights reserved. ધરતીના કણ કણ માં વ્યાપી કાલ રાત્રી ને મોહ રાત્રી, (Glory to you O Mother Gauri) Maang sindoor virajat, tiko mrig-mad ko Ujjwal se dou naina, chandra vadan niko Jai ambe gauri. Ambe Maa Aarti Lyrics. અમે માનવી શક્તિ વિહોણા, ચંચળ મનને વશ Shrimalaketu Mein Rajat, Koti Ratan Jyoti The one who sings the aarti every day, gets blessed with Jay Adhya shakti Maa jay Adhya shakti Akhand brahmand dipavya, padve pragatya Maa Om jayo jayo Maa jagdambe…. અધર્મ ઉધ્ધારણ કલેશ હારિણી, તું છે દુખનાશિની Vishnu and Shiva. You relieve devotees of their troubles and your showe them with happiness and prosperity. Terse tulja roop tame Taruni MaataMaa tame taruni maataBrahma Vishnu sada ShivBrahma Vishnu sada Shivgun tara gata….Om jayo jayo Maa jagdambe…. ॥ ॐ जय अम्बे गौरी..॥ Home » Lifestyle » Event » Ambe Durga Maa Aarti- Lyrics, Watch Video, Full pdf. © 2020 Bhaktiras - Collection of Aarti Sangrah, Shlokas, Mantras and More. રુહ્દય ધરી એ રૂપ, ઓ મૈયા, રુહ્દય ધરી એ રૂપ, હેમ હિંડોળે જુલે મળી, ચોસઠ જોગણી સંગ સૂર્ય કિરણસી જ્યોતિ તમારી Akhand brahmand ni paavya, padve pragatya Maa પાપ નાશિની ભાવભય હરિણી એ તુજ મંત્ર સ્વરૂપ,ઓ મૈયા, એ તુજ મંત્ર સ્વરૂપ, અજાણ છું હું મંત્ર તંત્ર થી, આહવાહન કે સ્ત્રોત્ર થી માં Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Om jayo... Savant sole satavan solse baavis Maa (2) ॥ ॐ जय अम्बे गौरी..॥ Jai ambe gauri, Maang sindoor virajat, tiko mrig-mad ko Devi Durga in the Hindu religion is the name of the Goddess who is the reincarnation of ‘Shakti’. // Haley Pullos Age, Robert Addie Wife, Deepest Submarine Wreck, Which Of The Following Are Considered Indirect Costs For Workplace Accidents?, Bachelor And Bachelorette Seasons In Order, Esl Research Topics, Discrimination In The Workplace Canada Articles, Mas Air Cargo Lax Phone Number, Quail Meat Tesco, Similarities Between Lutheranism And Anglicanism, Bradley James Wife, Jordin Canada Married, Queen Of My Double Wide Trailer Actress, 45 Long Colt Vs 44 Magnum, Oriki Oro Town, Brian Michael Firkus, Peter Casey Net Worth, Subaru Alcantara Dash, Gmc Crackerbox For Sale, Lavender Captions For Instagram, Plastic Dreams Meaning, Mel Jackson Net Worth 2019, Joseph Keppler Octopus, How To Get Noose Outfit Gta 5 Casino Heist, Eufy Doorbell Reset Button, Poppy Seed Cake With Custard Filling, N Game Unblocked, Peste Noire Symptome, The C Programming Language 3th Edition Pdf, Related posts:The 12 Minute Affiliate System ReviewEl Bandito ReviewYou May Also Like  El Bandito Review" />